SLUŽBY ČITATEĽOM

Mestská knižnica Ľ. V. Riznera poskytuje svoje knižnično-informačné služby na základe §16 zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach. Služby knižnice môže využiť registrovaný používateľ knižnice.

 

Základné knižnično-informačné služby

 • Absenčné výpožičky (výpožičky knižničných dokumentov mimo priestorov knižnice)
 • Prezenčné výpožičky (výpožičky knižničných dokumentov v knižnici)
 • Predlžovanie výpožičnej doby vypožičaných dokumentov
 • Ústne faktografické a bibliografické informácie

Špeciálne knižnično-informačné služby

 • Medziknižničné výpožičné služby
 • Medzinárodné medziknižničné výpožičné služby
 • Rezervovanie momentálne vypožičaných dokumentov
 • Vypracovanie rešerší
 • Reprografické služby (knižnica ich poskytuje z interných dokumentov v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z., § 31)

Iné služby knižnice

 • Informačná príprava žiakov, študentov a iných záujemcov
 • tematické besedy
 • Internet pre verejnosť 
 • organizovanie kultúrno-spoločenských a vzdelávacích podujatí 

 

 

Knižničný a Výpožičný poriadok

 

Mestská knižnica Ľ. V. Riznera

v Novom Meste nad Váhom

V zmysle zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach vydávam tento Knižničný a výpožičný poriadok Mestskej knižnice Ľ. V. Riznera v Novom Meste nad Váhom, ktorý upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej používateľov. Patrí k základným predpisom, ktorými sa riadi činnosť knižnice.

Knižničný poriadok

 

Viac...

Zostaň informovaný o našich novinkách

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.