Cenník

Cenník

Cenník za prenájom miestností v MsKS

Vybavuje: Jana Švirecová

tel. 032/285 69 24, 0903 450 144

e-mail: prenajom@msks.sk

MsKS v Novom Meste nad Váhom (na prízemí, č. dverí 1)

Tlačivo na objednávku priestorov MsKS

Cena prenájmu je stanovená na dobu do 4 hodín. Pri prenájme miestností za účelom kultúrneho a programového účelu sa ceny stanovujú dohodou s riaditeľom MsKS. Riaditeľ MsKS môže ceny nájmu v určitých prípadoch upraviť.

Divadelná sála + balkón a javisko: 138,- €
Divadelná sála /prízemie a javisko: 120,- €
Šatne /1 miestnosť/: 12,- €
Divadelná klubovňa: 42,- €
Miestnosť č. 21: 39,- €
Miestnosť č. 7: 30,- €
Miestnosť č. 3: 21,- €
Výstavná sála: 39,- €
Klubovňa: 30,- €
Tančiareň: 36,- €
Vestibul / Foyer: 140, - €

Platnosť od 1.2.2023

Galéria

Cenník

Cenník

Cenník za prenájom priestorov v Spoločenskom dome na Hviezdoslavovej ulici č. 1, platný od 1.10.2023

Zásady pre poskytovanie priestorov a služieb v Spoločenskom dome pri MsKS Nové Mesto nad Váhom a v jeho zariadení kultúrno-spoločenské, záujmovo-umelecké, výchovno-vzdelávacie podujatia ako sú koncerty, divadelné predstavenia, tanečné zábavy, prezentácie, výstavy, stužkové slávnosti, semináre, kurzy, školenia a pod. v čase mimo vlastných aktivít

Spoločenská sála pri MsKS Nové Mesto nad Váhom, Hviezdoslavova 1

Jana Švirecová

tel. 032/285 69 24, 0903 450 144

e-mail: prenajom@msks.sk

Veľká spoločenská sála má k dispozícii priestranné javisko. V sále je možné premietať prezentácie za použitia vlastného projektoru. Stoličková kapacita je 230 miest. Na spoločenské podujatia so stolovým usporiadaním je kapacita sály 164 miest a možnosť využitia balkóna so stolovým usporiadaním pre 60 miest.

CENNÍK POPLATKOV ZA PRENÁJOM PRIESTOROV – PLATNÝ OD 1.10.2023

- prenájom sály na 3 hod. firma (školenia, semináre): 180 €
- prenájom sály na firemné večierky a zábavu: 550 €/deň
- prenájom sály na svadbu: 500 € (vyzdvihnutie kľúčov v piatok do 10:00h a odovzdanie kľúčov
v pondelok do 10:00h., každý ďalší deň za príplatok 50 €)
- prenájom sály na stužkovú slávnosť: 370 €
- prenájom sály – kurzy: 30 €/hod.
- predajné akcie – trhový predaj: 224,64 €
- reklamné akcie: 350 €/deň
- záloha za prenájom sály: 250 €

Riaditeľka MsKS môže ceny nájmu v určitých prípadoch upraviť.

CENNÍK SLUŽIEB

- upratovanie: 4,50 €/hod./osoba
- požiarnik: 5,50 €/hod.
- prenájom stand-by stolov s elastickým obrusom: 10 €/kus

SANKCIE

- odstúpenie od prenájmu sály dva mesiace pred dohodnutým termínom: 150€
- odstúpenie od prenájmu sály dva týždne pred dohodnutým termínom: 250€
- poškodenie priestorov – prefakturácia opráv
- znehodnotenie, prípadne strata inventáru - podľa cien uvedených v inventárnom zozname

 

Galéria

Zostaň informovaný o našich novinkách

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.