NOVOMESTSKÝ SPRAVODAJCA

NOVOMESTSKÝ SPRAVODAJCA

Mesačník, ktorý vydáva Mesto Nové Mesto nad Váhom prostredníctvom MsKS v Novom Meste nad Váhom. Prvé číslo vyšlo v roku 1980.

Novomestský spravodajca mapuje dianie v meste, príp. v blízkom okolí vo všetkých  oblastiach nášho života. Dáva priestor inzerentom – plošnej inzercii (firmám) i občianskej  inzercii – blahoželania, spomienky, smútočné poďakovania...

            Ročne vyjde 11 čísiel v rozsahu 24 strán, 4 - stranová programová príloha + 4 strany  obálky a jedno letné dvojčíslo spravidla v rozsahu 48 strán, 4 - stranová programová príloha + 4 strany obálky.

            Redakcia sídli v Mestskom  kultúrnom stredisku v Novom Meste nad Váhom,  šéfredaktorkou bola do februára 2019 PhDr. Eva Grznárová, od septembra je šéfredaktorkou Mgr. Tatiana Brezinská. Poradným orgánom šéfredaktorky je redakčná rada.

Kontakt:

tel.: 0905 257 231
e-mail: redakcia@msks.sk  

Viac...