KONTAKTY

MsKS,

Hviezdoslavova 4,

915 01 Nové Mesto nad Váhom

e-mail riaditeľka: riaditelka@msks.sk

 

Vedenie MsKS:

riaditeľka: Mgr. art. Mária Volárová

tel.: 032/285 69 20, 0903 450 187

e-mail: riaditelka@msks.sk

 

Ekonomické oddelenie:

Oľga Uherčíková

tel.: 032/285 69 22

e-mail: ekonom@msks.sk

 

Pokladňa MsKS:

Lucia Abrmanová

tel.: 032/285 69 21

e-mail: pokladna@msks.sk

 

Oddelenie umeleckých programov:

Mgr.art. Jana Šimovič Babuliaková

tel.: 032/285 69 26, 0904 124 424

e-mail: msks@msks.sk

 

Prenájom priestorov MsKS a Spoločenského domu

Oddelenie záujmovo – umeleckej činnosti, klubov a kurzov

Jana Švirecová

tel. 032/285 69 24, 0903 450 144

e-mail: prenajom@msks.sk       (tlačivo na objednávku priestorov MsKS)

 

Výtvarník, propagácia:

Mgr. Jozef Šišovský

tel.: 032/285 69 23

e-mail: sisovsky@msks.sk

 

Novomestský spravodajca:

šéfredaktorka: Mgr. Monika Šupatíková

tel.: 0904 503 570

e-mail: redakcia@msks.sk

 

Galéria Petra Matejku:

Mgr. Jozef Šišovský

tel.: 032/285 69 23

Jana Švirecová

tel. 032/285 69 24, 0903 450 144

 

Mestská knižnica Ľudovíta Vladimíra Riznera:

vedúca: Marta Stuparičová

tel. 032/771 59 81, 771 59 46

e-mail: kniznica@msks.sk

 

Kino Považan:

vedúci: Mgr. Jozef Nováček

tel.: 032/285 69 25, 0907 477 909

e-mail: digitalpovazan@gmail.com

 

Pokladňa kina Považan:

Anna Volárová

tel.: 032/285 69 25

Viac...

Zostaň informovaný o našich novinkách

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.