MsKS

Predmet činnosti MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA

 • organizácia kultúrno – spoločenských podujatí
 • rozvoj záujmových aktivít v oblastiach:
  • vzdelávacia činnosť
  • umelecká činnosť
  • mimo umelecké aktivity
  • rozvíjanie miestnych tradícií a zvykov
 • galerijná a výstavná činnosť
 • knižničná výpožičná služba informačno – propagačná a reprografická služba v Mestskej knižnici 
 • premietanie filmov v kine POVAŽAN
 • organizovanie mimoškolského vzdelávania /kurzy, prednášky a semináre
 • organizovanie zájazdov na divadelné predstavenia, návštevy historických pamiatok a iných významných kultúrnych podujatí
 • prenájom nebytových priestorov na obchodnú a kancelársku činnosť a na organizovanie rôznych spoločenských stretnutí v MsKS a viacúčelovej spoločenskej sále
 • organizovanie kondičného cvičenia a športovo – relaxačných hier
 • poskytnutie propagačných, reklamných a aranžérskych služieb
 • organizácia príležitostných trhov a predaja

 

Viac...

Zostaň informovaný o našich novinkách

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.