Divadielko Galéria

Po rokoch snahy kultúrnej obce mesta a nezlomnou vôľou vtedajšieho riaditeľa MsKS, akademického maliara, Jána Mikušku sa v roku 2006 pristúpilo k realizácii Mestskej galérie Petra Matejku v priestoroch MsKS. Vzhľadom na architektonické a dispozičné riešenie, s možnosťou tieto priestory využívať aj na inú ako galerijnú činnosť, boli oslovení k spolupráci ľudia pôsobiaci v ochotníckom divadle, ochotní spolupracovať na tomto projekte, a tak sa formuje súbor Divadielka Galéria.

Súbor pod vedením Ivana Radošinského, v spolupráci s talentovanými žiakmi stredných škôl, sa etabluje prvým vystúpením pri slávnostnom otvorení Galérie Petra Matejku, 1.decembra 2006, hudobno-literárnym pásmom „S vianočnou sviečkou otváram tajomný závoj čara....“. Pomyselné čaro divadla súbor šíri prostredníctvom, bábkového divadla, činohry a poetickej scény.


Bábkové divadlo si za svoj cieľ stanovilo osloviť najmenších divákov, zinscenovaním klasických rozprávok, v ktorých víťazí dobro nad zlom, po ktorých si deti z divadla odnesú okrem umeleckého zážitku i poučenie. Prvou premiérou bola rozprávka „Šťuka patrí na pekáč“. Ďalšie predstavenia, ktoré súbor nadšených ochotníckych bábkarov uviedol počas svojho pôsobenia, na pôde Divadielka Galéria, boli príbehy ako „Ježova koža“, „Princezná kukulienka“, „Zlatá priadka“, „Adamko medzi chrobáčikmi“,„Dlhý Široký a Bystrozraký“, či „Začarovaný les“.
S naštudovanými inscenáciami sa súbor prezentuje nielen na svojej domovskej scéne, no za malým a vďačným divákom cestuje do blízkeho i vzdialenejšieho okolia. Svoju bábkohereckú činnosť súbor každoročne odprezentoval i v zahraničí, na festivale „Zlatá brána„ vo Vojvodine, v Srbsku.

Činohra sa na doskách Divadielka Galéria po prvýkrát objavila v roku 2008, v predstavení pozostávajúcom z obľúbených dialógov dvojice Lasica a Satinský, uvedených pod  názvom „Úryvok z rozsiahlejšieho cyklu“.
Po tomto projekte vstúpil ochotnícky súbor do novej sezóny s novým prístupom k práci, za účasti profesionálneho režiséra Roba Kočana, vtedajšieho študenta VŠMU, pod ktorého taktovkou sa zrodila inscenácia „Letný deň“, od Slawomira Mrožeka. Tvrdá práca priniesla vytúžené ovocie a súbor v roku 2009 získal titul laureáta na XII. ročníku festivalu Aničky Jurkovičovej, v Novom Meste nad Váhom. Ocenené boli taktiež individuálne výkony účinkujúcich hercov. Kvalitu svojej tvorby nadaní ochotníci opätovne potvrdili víťazstvom festivalu Zuzany Kardelisovej v srbskom Kysáči. Z ďalšej spolupráce súboru s režisérom Kočanom vznikla inscenácia „Ženba“, Nikolaja Vasilieviča Gogoľa, s ktorou sa súbor dostal na festival Tlmačské činohranie 2011.
Premiéra inscenácie od overeného autora Mrožeka, „Stroskotanci“, opäť pod vedením Roba Kočana sa konala pred domácim publikom vo februári 2013.

Poetická scéna pokračuje v sérii vianočných poetických pásem, pod jednotným názvom „ S vianočnou sviečkou otváram tajomný závoj čara, lásky a pokoja...“ od roku 2006. Ďalšími projektami v priebehu nasledujúcich rokov boli večery venované poézii R. Dobiáša, M. Válka, pásma s tématikou jesene, lásky, ženy, večer orientálnej poézie spojený s typickým tancom. Na jeseň roku 2012 poetická scéna uviedla večer so sonetmi W. Shakespearea a tradičný predvianočný večer, s prednesom rozprávok M. Rúfusa. Členovia Divadielka Galéria pri tvorbe poetických večerov spolupracujú s nadanými žiakmi zo základných i stredných škôl, Základnej umeleckej školy a k spolupráci – najmä na hudobnej zložke - prizývajú aj hudobnikov a spevákov z Nového Mesta a blízkeho okolia.

Dńa 17. júna 2014 otvorila ustanovujúce stretnutie Klubu priateľov poézie pri MsKS v Novom Meste nad Váhom Mgr. Daniela Arbetová. Na tomto stretnutí sa predstavila Poetická scéna Divadielka galéria s naštudovaným vystúpením z tvorby spisovateľky Ľudmily Podjavorinskej pod režijným vedením Bibiany Kincelovej s názvom Padali hviezdy, padali...Hosťom podujatia bol Juraj Sarvaš, ktorý svojím prednesom dal podujatiu slávnostnú atmosféru. V závere vysoko vyzdvihol aktivitu členov Poetickej scény DG a ocenil najmä skutočnosť, že do činnosti zapájajú i mládež.
O tom, že vystúpenie zapôsobilo na majstra Sarvaša, svedčí skutočnosť, že pozval Poetickú scénu s programom Padali hviezdy, padali... na 136. premiéru do svojho Poetického štúdia v Dome kultúry – Kramáre v Bratislave 8. septembra 2014.
Vystúpenie sa vydarilo a režisérka i recitátori zožali zaslúžený úspech a ovácie.
Ďalšie stretnutie priateľov klubu priateľov poézie sa pravidelne opakujú vždy s novým programom.

Vedúcim súboru je Ivan Radošinský kontakt: č. tel.: 032/77l 2770
www.facebook.com/divadielkogaleria

Zostaň informovaný o našich novinkách

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.