DIALÓGY S UMENÍM

DIALÓGY S UMENÍM je nový program MsKS v Novom Meste nad Váhom. Prostredníctvom natočených rozhovorov chceme priblížiť zaujímavosti zo sveta kultúry, významné výročia, predstaviť osobnosti umenia viažuce sa na náš región a zachytiť ich tvorbu.

12.diel uzatvára šesť mesačné obdobie, v ktorom sme sa Vám prihovárali prostredníctvom obrazoviek. Spolu s folklórnymi súbormi MsKS v ňom načrieme do bohatej studnice tradícií a hodnôt predchádzajúcich generácií. Účinkujú: FS Otava - Samuel Kusenda a Lucia Franická Macková, DFS Čakanka - Alexandra Tobiášová a ĽH Rovenec - Mária Mizeráková.

LINK NA VIDEO

11.diel nás zavedie do stredovekého Nového Mesta a do čias 1.písomnej zmienky, kedy v našom meste pôsobili benediktíni. Hosťom Dialógov je historik Jozef Karlík a Schola Gregoriana pri Prepozitúre Panny Márie v Novom Meste nad Váhom.

LINK NA VIDEO

10.diel prináša rozhovor Jána Hubinského so šéfredaktorkou Novomestského spravodajcu Tatianou Brezinskou o jej novinárskej ale aj spisovateľskej činnosti. Do histórie novomestského mesačníka nahliadneme prostredníctvom citácií bývalej a dlhoročnej šéfredaktorky Evy Grznárovej.

LINK NA VIDEO

 9.diel je osobnou spoveďou Pavla Weila o umení žiť aj napriek ťažkým životným okolnostiam a spomienkam. Zároveň nám umožní nahliadnuť do zákulisia Festivalu židovskej kultúry a pripravovanej publikácii príbehov židovských rodín z Nového Mesta nad Váhom a okolia, ktorí boli v dôsledku holokaustu nútení hľadať nové miesto pre svoj život. Účinkujú: Pavol Weil, Michaela Kobidová, Ivan Kudrna a Mária Volárová

LINK NA VIDEO

8. diel prináša rozhovor s mladými novomestskými speváčkami a skladateľkami Laurou Magičovou a Emmou Drobnou o ich živote, plánoch a najnovšej tvorbe.

LINK NA VIDEO

7.diel prináša spomienku na priekopníčku v slovenskom divadelníctve, rodáčku z Nového Mesta nad Váhom, Aničku Jurkovičovú a festival ochotníckych divadiel, ktorý nesie jej meno. Zároveň sme sa spojili s pani Zuzanou Kocúrikovou a o úskaliach, ale aj motiváciách v životoch oboch spomínaných herečiek sa zamýšľa psychologička a odborníčka na reč tela Monika Stehlíková.

LINK NA VIDEO

6. diel sa venuje udalostiam oslobodenia Nového Mesta nad Váhom, ktoré opisuje historik Jozef Karlík. Na odhalenie pamätníka rumunským vojakom v parku D. Š. Zámostského spomína publicista Milan Resutík. O tom, ako pamätník vznikal hovorí jeho autor akad. sochár Milan Struhárik a tónmi Rumunských tancov B. Bartóka nás osloví klavirista Bohuš Balko. Zdroj fotografie, video: fotoarchív MsNV Nové Mesto nad Váhom

LINK NA VIDEO

5. diel prináša rozhovor s Evou Berkovou o jej práci v Mestskej knižnici Ľ. V. Riznera, o knihách a literárnych osobnostiach spod Javoriny. Básne J. Koutného a A. Černochovej v podaní Bibiany Kinceľovej.

LINK NA VIDEO

4.diel prináša rozhovor s Ľudmilou Cvikovou, riaditeľkou filmového festivalu CinEdu, ktorá po viac ako 25 ročnej profesionálnej praxi vo svete filmu doma i v zahraničí prichádza do Nového Mesta nad Váhom, aby tu zúročila a odovzdala svoje cenné skúsenosti a priniesla vzdelávanie, či zábavu našim deťom a mládeži prostredníctvom premietaní kvalitných filmov.

LINK NA VIDEO

V 3. časti predstavíme novú činohru Divadielka Galéria. O naštudovaní hry Tri prasiatka a vlk, o tom, ako nahrávali CD a o otvorení a využití jamy – orchestriska v MsKS rozpráva režisér Ivan Radošinský a riaditeľka MsKS Mária Volárová. Moderuje Ján Hubinský.

LINK NA VIDEO

V 2. časti hovoríme o výstave karikatúr, ktorá sa konala v našom meste počas 1. vlny pandémie a odzrkadľovala aktuálne témy a problémy. Rozhovor s karikaturistom a grafikom Romanom Sikom moderuje Mária Volárová. O zrode Novomestského ostňa a Galérie kresleného humoru hovorí Vladimír Pavlík a zo Švajčiarska nás pozdraví česká karikaturistka Jitka Holečková. Príjemnú atmosféru dotvára hudba Pilsner Jazz Band z Plzne, ktorá účinkovala pri otvorení Galérie kresleného humoru dňa 13. septembra 2019.

LINK NA VIDEO

LINK NA VIRTUÁLNU GALÉRIU

V 1. časti, ktorá nesie názov: "Narodeninový medailón" predstavujeme Jána Hubinského z Rakoľúb. Moderuje Mária Volárová.

LINK NA VIDEO

Galéria