Mestská knižnica Ľudovíta Vladimíra Riznera

Mestská knižnica Ľ. V. Riznera v Novom Meste nad Váhom patrí k najstarším kultúrno-vzdelávacím inštitúciám v meste.


Svoje služby obyvateľom mesta a okolia poskytuje od roku 1925.
K 31.12. 2015 evidovala 67 680 knižničných jednotiek.


Pre svojich používateľov sprístupňuje:
- Odbornú literatúru (príručky, monografie, učebnice, encyklopédie)
- cudzojazyčnú literatúru (česká, anglická, nemecká, francúzska, španielska, ruská)
- krásnu literatúru
- periodiká (53 titulov rôznych populárnych, populárno-náučných a odborných periodík pre dospelých používateľov aj deti, 3 denníky) - regionálnu tlač.

Zostaň informovaný o našich novinkách

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.