AKTUALITY

Vážení návštevníci, dovoľujeme si Vás upozorniť, že v dňoch 26. 02.2024 – 01.03.2024 (pondelok – piatok) bude Mestská knižnica Ľ. V. Riznera z technických príčin ZATVORENÁ.

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na stretnutie 04.03.2024

 

Oznam pre návštevníkov knižnice

Mestská knižnica Ľ. V. Riznera oznamuje svojim návštevníkom, že vo štvrtok 9. novembra 2023 bude zatvorené. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na Vašu návštevu v ďalších dňoch.

 

Oznam pre návštevníkov knižnice

Mestská knižnica Ľ. V. Riznera oznamuje svojim návštevníkom, že Oddelenie pre deti a mládež bude v dňoch 23.08.202225.08.2022 (utorok – štvrtok) z dôvodu výmeny časti regálového vybavenia zatvorené. Zároveň knižnica oznamuje, že z technických príčin bude dňa 25.08.2022 (štvrtok) zatvorené aj Oddelenie pre dospelých používateľov.
Knižnica bude opäť otvorená 26.08.2022 (piatok).
Ďakujeme za pochopenie.

 

Oznam pre používateľov a návštevníkov knižnice:

Oznamujeme návštevníkom, že 16. apríla 2022 (veľkonočná sobota) bude knižnica zatvorená.

Ďakujeme za pochopenie a prajeme Vám príjemné sviatočné dni.

 

Od 29.03.2022 je  v Mestskej knižnici Ľ. V. Riznera opäť prístupný verejný internet.
Cenník zostáva nezmenený, tešíme sa na vašu návštevu.

Otvorenie knižnice 

Pravidlá návštevy knižnice platné od 19. januára 2022
Od 19. januára 2022 je podľa vyhlášky ÚVZ SR č. 6/2022 umožnený vstup do knižnice v režime ZÁKLAD. Ostatné podmienky vstupu do knižnice zostávajú aj naďalej v platnosti:
– použitie respirátora FFP 2
- dezinfekcia rúk
- odstupy min. 2 m
- 4 osoby v oddelení pre dospelých čitateľov a 2 osoby v oddelení pre deti a mládež
- čas obmedzený na 10 min.

Ďakujeme Vám za dodržiavanie platných pravidiel a tešíme sa na Vašu návštevu.

 

Vážení návštevníci, knižnica je od 17. decembra 2021 OTVORENÁ.
 - Vstup len s respirátorom FFP2
 - Platí režim OP
- V jednom okamihu najviac 4 používatelia v oddelení pre dospelých a 2 v oddelení pre deti a mládež
- Čas najviac 10 minút
- Platia rozostupy 2 metre

Ďakujeme Vám za pochopenie a dodržiavanie platných pravidiel.

DOVOLENKA

V dňoch 23.12.2021 – 31.12.2021

 

Vážení návštevníci,
Mestská knižnica Ľ. V. Riznera je na základe Uznesenia vlády SR č. 695 zo dňa 24.11.2021 od 25. novembra 2021 zatvorená. Počas zatvorenia knižnice nie je možné objednávať si knihy cez online katalóg, ani telefonicky, príp. mailom. Požičané dokumenty bude možné vrátiť až po znovuotvorení. Sankčné poplatky vzniknuté v tomto období Vám nebudú účtované.

Ďakujeme Vám za pochopenie.

 

Podmienky návštevy knižnice od 8. novembra 2021

Vážení návštevníci knižnice,

na základe platného Covid Automatu prechádza okres Nové Mesto nad Váhom od pondelka 8. 11.2021 do 3. stupňa ohrozenia (čierna farba).

Mestská knižnica Ľ. V. Riznera Vám všetkým chce  aj naďalej poskytovať svoje služby a preto podmienky návštevy upravuje nasledovne :

Pondelok, streda, piatok – vstup je povolený len plne očkovaným osobám proti ochoreniu COVID-19 s platným Covid pasom  za dodržania ostatných opatrení (respirátor FFP2, odstupy, dodržaný maximálny počet návštevníkov, čas obmedzený na 15 minút)

Utorok, štvrtok„okienkový výdaj“ pre všetkých za dodržania platných opatrení. Knihy je možné objednať si telefonicky, alebo mailom (prosíme uviesť meno a číslo čitateľského preukazu) a cez on-line katalóg najlepšie jeden  deň vopred.

Kontakt : tel.  032/7715981

                        032/7715946

e-mail : kniznicanmnv@gmail.com

Ďakujeme Vám za pochopenie a trpezlivosť

 

Režim v knižnici platný od 11.10.2021

Na základe vyhlášky ÚVZ SR č. 253/2021, § 2, odsek 2, písmeno „n“ sa na knižnice nevzťahuje nariadenie o povinnosti zaviesť režim „očkovaní“, „OTP“ a „základ“.

Naďalej zostávajú v platnosti tieto opatrenia :

 • prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2
 • dezinfekcia rúk, príp. použitie jednorazových rukavíc
 • najviac 6 osôb v jednom okamihu ( 4 v oddelení pre dospelých používateľov, 2 v oddelení pre deti a mládež – nevzťahuje sa na príslušníkov jednej domácnosti) v obmedzenom čase najviac 15 minút
 • dodržiavať vzdialenosť 2 m od ostatných osôb

 

Pravidlá návštevy knižnice platné od 4. októbra 2021

       Knižnica funguje v systéme OTP a ostatní.

      Od 04.októbra 2021 sa podmienky vstupu do knižnice upravujú takto:

 • Pri vstupe do knižnice je nutné použiť dezinfekciu, príp. jednorazové hygienické rukavice
 • Vstup je povolený len s prekrytím horných dýchacích ciest (nos a ústa) respirátom FFP2
 • Platí povinnosť dodržiavať odstup najmenej 2 m medzi osobami (neplatí pri osobách žijúcich v jednej domácnosti)
 • V knižnici sa môže v jednom okamihu zdržiavať najviac 6 osôb – 4 osoby v oddelení pre dospelých používateľov, 2 osoby      v oddelení pre deti mládež (výnimku tvoria osoby žijúce v jednej domácnosti)
 • periodiká sa požičiavajú len absenčne
 • čitáreň a verejný internet sú zatvorené
 • po uzatvorení knižnice prebehne dezinfekcia všetkých priestorov ozónovým generátorom
 • otváracie hodiny zostávajú v platnosti

 

Pravidlá návštevy knižnice platné od 17. mája 2021

Od 17.05.2021 sa podmienky vstupu do knižnice upravujú podľa nového COVID AUTOMATU. Presnejšie ich určuje Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva č. 207/2021.

Naďalej sú v platnosti tieto opatrenia :

 • Pri vstupe do knižnice je nutné použiť dezinfekciu, príp. jednorazové hygienické rukavice
 • Vstup je povolený len s prekrytím horných dýchacích ciest (nos a ústa) respirátom FFP2
 • Platí povinnosť dodržiavať odstup najmenej 2 m medzi osobami (neplatí pri osobách žijúcich v jednej domácnosti)

Ďalšie informácie:

 • v knižnici sa môže v jednom okamihu zdržiavať najviac 6 osôb – 4 osoby v oddelení pre dospelých používateľov, 2 osoby v oddelení pre deti mládež (výnimku tvoria osoby žijúce v jednej domácnosti)
 • periodiká sa požičiavajú len absenčne
 • čitáreň a verejný internet sú zatvorené do odvolania
 • po uzatvorení knižnice prebehne dezinfekcia všetkých priestorov ozónovým generátorom.

Upravené otváracie hodiny :

Pondelok – piatok  :

10.00 – 13.30 hod.

13.30 – 14.00 hod. (zatvorené - dezinfekcia)

14.00 – 18.00 hod. 

 

Pravidlá návštevy knižnice platné od 26. apríla 2021

Vstup do knižnice je povolený len na pokyn prevádzkovateľa za dodržania podmienok:

 • použitia dezinfekcie alebo jednorazových hygienických rukavíc pri vstupe a za podmienky telesnej teploty do 37° C (meranej pri vstupe) s prekrytím horných dýchacích ciest (respirátor FFP2) podľa vyhlášky ÚVZ SR č.175/2021
 • preukázaním sa potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu, alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo na základe výnimky podľa Vyhlášky ÚVZ SR č. 187/2021

(Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu!)

 • v knižnici sa môžete zdržať len na nevyhnutný čas, maximálne 15 minút, za dodržiavania 2-metrových odstupov od ostatných návštevníkov knižnice

 

Ďakujeme Vám za porozumenie, dodržiavanie platných opatrení ÚVZ SR a tešíme sa na Vašu návštevu.

Galéria

Zostaň informovaný o našich novinkách

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.