23.10.2018 Zájazd do SND na operu

Giuseppe Verdi: Don Carlo

19:00 h -22:50 h opera SND v Bratislave

23. októbra  o 19,00 h MsKS v spolupráci s KPH pri MsKS usporadúva zájazd na operu:  G. Verdl: DON CARLO v novej  budove SND.

Don Carlo opera v štyroch dejstvách

Don Carlo, dielo, v ktorom zápasia osobné túžby postáv s povinnosťami vyplývajúcimi z ich spoločenského a politického postavenia, je svojou umeleckou hodnotou i dobovým posolstvom jedným z vrcholných operných diel inšpirovaných veľkými historickými témami. Dôraz kladie jeho tvorca, najväčší génius talianskej opery Giuseppe Verdi, na individuálne konanie postáv. Masové scény už netvoria ťažisko a podstatu deja ako v niektorých jeho ranejších, patriotických opusoch.

Aj v dvojspevoch, trojspevoch a kvartete zo začiatku 4. dejstva opúšťa skladateľ zaužívané hudobné postupy a podriaďuje hudbu dramatickým súvislostiam deja. A v konečnom dôsledku ani samotné árie už nestoja na tradičných schémach, ale svojím výrazom a jedinečným tvarom, s fascinujúcou plastickosťou a sugestivitou vytvárajú hlboký psychologický reliéf veľkolepých postáv.

Galéria

Zostaň informovaný o našich novinkách

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.