Prihláška 2023

XXIV. ročník Festivalu Aničky Jurkovičovej

XXIV. ročník Festivalu Aničky Jurkovičovej


Prihláška na stiahnutie:
Anicka_Jurkovicova-Prihlaska-2023.pdf

Odoslať na Mestské kultúrne stredisko, Hviezdoslavova 4, 915 01 Nové Mesto
nad Váhom do 27. februára 2023  e-mail: msks@msks.sk


Vážení priatelia, divadelníci!
V tradíciách slovenského ochotníckeho divadla je veľa tém, umeleckých a spoločenských oslovení, ktoré dokazujú široký a hlboký interes o život vôkol nás, niektoré viac a iné menej špecificky zamerané. Tieto tradície sme rozšírili o celoslovenskú prehliadku neprofesionálnych divadelných súborov s inscenáciami slovenskej a svetovej dramatickej tvorby, mapujúcimi postavenie a poslanie ženy v spoločnosti a v divadelnom umení, konanej na počesť jednej z prvých divadelných ochotníckych herečiek na Slovensku Aničky Jurkovičovej. Všetkým inscenátorom, ktorí sa v divadelnej sezóne 2022/2023 rozhodli uviesť na javisku titul s touto tematikou želáme, aby významnou motiváciou pre ich prácu bola šanca stať sa priamymi účastníkmi XXIV. ročníka
 
FESTIVALU ANIČKY JURKOVIČOVEJ,
ktorý sa uskutoční v dňoch 13. – 16. apríla 2023 v Mestskom kultúrnom stredisku v Novom Meste nad Váhom. Festival sa koná pod záštitou primátora mesta Nové Mesto nad Váhom.
 
Spoluorganizátormi festivalu sú:
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
Národné osvetové centrum v Bratislave

Matica slovenská - divadelný odbor v Martine
Dom Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši
Miestny odbor Matice slovenskej v Novom Meste nad Váhom
Únia žien Slovenska v Bratislave
Krajské koordinačné centrum Únie žien Slovenska v Trenčíne
Okresná organizácia Únie žien Slovenska v Novom Meste nad Váhom.
 
Vážení priatelia, kolegovia, ochotníci,
touto cestou oslovujeme všetky neprofesionálne divadelné súbory bez rozdielu kategórie, pripravujúce hru s touto tematikou, aby prihlásili svoju inscenáciu na XXIV. ročník Festivalu Aničky Jurkovičovej. Víťazná inscenácia Festivalu Aničky Jurkovičovej bude odporučená na Scénickú žatvu. Štatút festivalu a prihlášku s podmienkami Vám posielame. Prosíme, aby ste vo Vašej pôsobnosti zoznámili s týmto listom neprofesionálne divadelné súbory, ktoré budú uvádzať v divadelnej sezóne 2022/2023 takúto inscenáciu.
 
Uhradenie nákladov súborom:
a) dopravu uhradí vysielajúca organizácia (zriaďovateľ súboru)
b) ubytovanie (najviac dve noci) pre súbor uhradí organizátor podujatia
(najviac tri noci) pre jedného zástupcu súboru uhradí organizátor podujatia
c) stravovanie uhradí organizátor takto:
- súboru :                   
- večeru v deň príchodu pred dňom predstavenia súboru
- celodennú stravu v deň predstavenia
- raňajky a obed v deň odchodu po dni predstavenia súboru
-zástupcom súboru:   
- večeru v deň otvorenia festivalu
- celodennú stravu na dva dni (počas festivalu)

- raňajky a obed v posledný deň festivalu
 
Ak nebude možné podávať teplú stravu, poskytne sa finančná úhrada podľa platných predpisov.
V mene svojom i v mene prípravného a organizačného výboru želáme Vám veľa šťastia a tvorivých síl a tešíme sa na stretnutie s Vami.
 
So srdečným pozdravom
Mgr. art. Mária Volárová, riad. MsKS
 
Vybavuje:      Mgr.art. Jana Šimovič Babuliaková
                      Mestské kultúrne stredisko, Hviezdoslavova 4, 915 01 NMnV
                      č.t. 0904 124 424 riad. 032/285 69 20, msks@msks.sk
                      zo zahraničia: 00421 32/285 69 24, riad. 00421 32/285 69 20

Zostaň informovaný o našich novinkách

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.