Festival Aničky Jurkovičovej 2019

Celoslovenská prehliadka neprofesionálnych divadelných súborov s inscenáciami slovenskej a svetovej dramatickej tvorby, mapujúcimi postavenie a poslanie ženy v spoločnosti a v divadelnom umení. 

Vážení priatelia, divadelníci!

V tradíciách slovenského ochotníckeho divadla je veľa tém, umeleckých a spoločenských oslovení, ktoré dokazujú široký a hlboký interes o život vôkol nás, niektoré viac a iné menej špecificky zamerané.

Tieto tradície sme rozšírili o celoslovenskú prehliadku neprofesionálnych divadelných súborov s inscenáciami slovenskej a svetovej dramatickej tvorby, mapujúcimi postavenie a poslanie ženy v spoločnosti a v divadelnom umení,  konanej na počesť jednej z prvých divadelných ochotníckych herečiek na Slovensku Aničky Jurkovičovej.

Všetkým inscenátorom, ktorí sa v divadelnej sezóne 2018/2019 rozhodli uviesť na javisku titul s touto tematikou želáme, aby významnou motiváciou pre ich prácu bola šanca stať sa priamymi účastníkmi XXII. ročníka

FESTIVALU ANIČKY JURKOVIČOVEJ,

ktorý sa uskutoční v dňoch 7. – 10. apríla 2019 v Mestskom kultúrnom stredisku v Novom Meste nad Váhom.

Festival sa koná pod záštitou primátora mesta Nové Mesto nad Váhom.

Spoluorganizátormi festivalu sú:

Mestské kultúrne stredisko v Novom Meste  nad Váhom     

Národné osvetové centrum v Bratislave

Matica slovenská - divadelný odbor v Martine

Únia žien Slovenska v Bratislave

Krajské koordinačné centrum Únie žien Slovenska v Trenčíne

Okresná organizácia Únie žien Slovenska v Novom Meste nad Váhom

Trenčianske osvetové stredisko

Miestny odbor Matice slovenskej v Novom Meste nad Váhom

                                              

Vážení priatelia, kolegovia, ochotníci,

touto cestou oslovujeme všetky neprofesionálne divadelné súbory bez rozdielu kategórie, pripravujúce hru s touto tematikou, aby prihlásili svoju inscenáciu na XXII. ročník Festivalu Aničky Jurkovičovej. Štatút festivalu a prihlášku s podmienkami Vám posielame. Prosíme, aby ste vo Vašej pôsobnosti zoznámili s týmto neprofesionálne divadelné súbory, ktoré budú uvádzať v divadelnej sezóne 2018/2019 takúto inscenáciu.

Uhradenie nákladov súborom:

a)             dopravu uhradí vysielajúca organizácia (zriaďovateľ súboru)

b)             ubytovanie (najviac dve noci) pre súbor uhradí organizátor podujatia

                (najviac tri noci) pre jedného zástupcu súboru uhradí organizátor podujatia

c)             stravovanie uhradí organizátor takto:

- súboru :                    - večeru v deň príchodu pred dňom predstavenia súboru

                                   - celodennú stravu v deň predstavenia

                                   - raňajky a obed v deň odchodu po dni predstavenia súboru

-zástupcom súboru:    - večeru v deň otvorenia festivalu

                                    - celodennú stravu na dva dni (počas festivalu)

                                    - raňajky a obed v posledný deň festivalu

 Ak nebude možné podávať teplú stravu, poskytne sa finančná úhrada podľa platných predpisov.

V mene svojom i v mene prípravného a organizačného výboru želáme Vám veľa šťastia a tvorivých síl a tešíme sa na stretnutie s Vami.

So srdečným pozdravom

 PhDr. Eva Grznárová, riad. MsKS

 

                                                                                                                                                                                    Vybavuje:       Igor Kolínek, odb. prac. ZUČ

                       Mestské kultúrne stredisko, Hviezdoslavova 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

                       č.t. 032/285 69 24, riad. 032/285 69 20, kolinek@msks.sk

                       zo zahraničia:   00421 32/285 69 24, riad. 00421 32/285 69 20

Prílohy:

1 x Štatút festivalu

1 x List o význame festivalu

1 x Prihláška

Zostaň informovaný o našich novinkách

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.