Historické míľniky mesta po roku 1918

k 100. výročiu vzniku ČSR

stručné dejiny nášho mesta 1918 - 2018

Panelová výstava bola inštalovaná v MsKS v novembri 2018. Bola koncipovaná s dôrazom na najvýznamnejšie míľniky histórie slovenského národa a ich dopad na život obyvateľov mesta v týchto obdobiach. Na tejto stránke vám predkladáme textovo-obrazový materiál použitý na výstave. Viac informácií získate nahliadnutím do bohato ilustrovaných publikácií: Nové Mesto nad Váhom - vlastivedná monografia mesta do roku 2009 (vydané 2010, 400 strán) a Nové Mesto nad Váhom 2 - vlastivedná monografia mesta, druhá časť (vydané 2013, 192 strán).

autor výstavy: PhDr. Jozef Karlík

grafický dizajn: Mgr. Viliam Polák

Galéria