DOKUMENT FŽK 2023

Prierez 3. ročníkom Festivalu židovskej kultúry v Novom Meste nad Váhom obohatený o bezprostredné príhovory účinkujúcich a hostí po jednotlivých programoch.

LINK NA VIDEO

Galéria