12.11. Festival zborového spevu

13:00 h – 15:30 h v MsKS

IX. ročník Festivalu zborového spevu v Mestskom kultúrnom stredisku v Novom Meste nad Váhom

PROGRAM:

13:00 h Slávnostné otvorenie festivalu

13:10 h Vystúpenie speváckych zborov

CANTABILE Nové Mesto nad Váhom

CORO LAUDAMUS Piešťany

ROZKVET Prievidza

DVOŘÁK Uherský Brod

TRENČIANSKY SZ Trenčín

APPOLO Bratislava

15:15 h Vyhodnotenie festivalu