VÝCHOVNÝ KONCERT

28. apríla v sále MsKS v dopoludňajších hodinách sa uskutoční formou hovoreného   slova a hudby výchovný koncert pre stredné školy s názvom: DOBRE, LEPŠIE, NAJLEPŠIE - NAŠE NEVYUŽITÉ SCHOPNOSTI.

LA GIOIA

LA GIOIA

28. apríla o 18,00  h sa v sále MsKS uskutoční koncert HS La Gioia. Skupina vznikla v roku 2008. Prezentuje hudobný štýl zvaný pop opera, ktorý spája populárnu hudbu a operný spev.LA GIOIA v preklade z taliančiny znamená radosť. A práve s radosťou, hispánskym temperamentom a talianskou vášňou prichádza trio spevákov Peter Ďurovec, Peter Ševčík a Matej Vaník, aby ponúklo divákov radosť a jedinečný hudobný zážitok. Predaj vstupeniek po 13 € v pokladni MsKS.

koncert

PRIPRAVUJEME
17. KONCERT MKO

Na 3. mája o 18,00 h vo výstavnej sieni MsKS pripravujeme v poradí 17. koncert MKO. Na koncerte odznejú skladby autorov: J.  Johow, J. S. Bach, J. Haydn, F. Gluck, P. Marquina, R. Djawadi a P. Constantinescu.

viacúčelová sála

Viacúčelová spoločenská sála

V súvislosti s prenájmom viacúčelovej sály sa obracajte na Ing. Zuzanu Vladovú z MsKS v Novom Meste nad Váhom (na 1. posch. č. dverí 11 alebo telefonicky na čísle 032 771 27 70), ktorá vám poskytne bližšie informácie o cene prenájmu a kapacite spoločenskej sály. viac info