duo yamaha

DUO JAMAHA

28. októbra o 18,00 h sa v sále MsKS uskutoční vystúpenie populárnej hudobnej skupiny známej nielen z TV obrazovky s ľudovým rozprávačom K. Kopřivom. Predpredaj vstupeniek v Katka Tours.

koncert

VEČERNÝ KONCERT

29. októbra o 18,00 h sa vo výstavnej sieni MsKS uskutoční prvý koncert jesenného abonentného cyklu, na ktorom sa predstaví  hudobné teleso Trio Impression v zložení: Aneta Lednická - spev, Monika Rahlová – klavír a Hana Varmužová - flauta. Na koncerte odznejú skladby autorov: W. A. Mozart, F. Mendelssohn-Bartholdy, F. Kuhlau, C. Chaminade, J. Suk, A. Dvořák, M. de Falla a F. Doppler.

NÁVRATY DO NOVÉHO MESTA NAD VÁHOM

31. októbra o 17,00 h sa vo výstavnej sieni MsKS uskutoční vernisáž VII. ročníka kolektívnej výstavy návratistov, ktorej tradícia sa zrodila pred 30 rokmi.

VÝSTAVA
NÁVRATY DO NOVÉHO MESTA NAD VÁHOM

Po celý november až do 16. decembra si vo výstavnej sieni MsKS môžete pozrieť VII. ročník kolektívnej výstavy návratistov. Tradícia Návratov do Nového Mesta nad Váhom sa zrodila pred 30 rokmi.

KOUČING – NÁJDITE V SEBE SILU!

3. novembra o 18,00 h sa v mestskom kultúrnom stredisku uskutoční beseda na tému: KOUČING – NÁJDITE V SEBE SILU!, profesionálny kouč, konzultantka a mediátorka Mgr. Viera Králiková. Čo sa skrýva pod termínom koučing? Znamená proces, v ktorom prebieha uvoľňovanie a posilňovanie rozvojového potenciálu človeka; nástroj na dosiahnutie určitého cieľa alebo pri riešení osobných či pracovných problémov, napomáha vytvárať „work/life balance“ – rovnováhu medzi osobným a profesijným životom; v oblasti rozvoja manažmentu a pracovníkov organizácií umožňuje maximalizovať ich výkon.

VEČERNÉ STRETNUTIA NAD BIBLICKOU KNIHOU GENEZIS

OZ Biblia na cestách usporiada každý utorok od 18. novembra o 18,00 h v MsKS, 2. posch. č. dv. 3 Večerné stretnutia nad biblickou knihou Genezis.

DRAČIE PYTAČKY  

10. novembra o 8,30 h a 10,00 h v sále MsKS odohrá Bábkové divadlo spod Spišského hradu pre deti MŠ a žiakov najnižších ročníkov ZŠ interaktívne bábkové predstavenie o tom, ako netolerovať násilie. Vďaka nemu si malí bitkári zapamätajú, že udrieť znamená bolesť.

TRINÁSTA KOMNATA

11. novembra dopoludnia agentúra LETart Žilina uskutoční multimediálny protidrogovo - motivačný koncert pre žiakov II. stupňa ZŠ a študentov SŠ. V  príznačne nazvanom programe sa svet drog prirovnáva k zakázanej, 13. komnate, do ktorej zo zvedavosti túži nazrieť takmer každý mladý človek. Prostredníctvom príbehov a autentických výpovedí program vystríha pred prázdnotou, ktorá v nej vládne. Poukázaním na tucet pozitívnych komnát sa snaží motivovať mládež k zodpovednému rozhodovaniu.

FESTIVAL ZBOROVÉHO SPEVU

15. novembra o 13,00 h sa v divadelnej sále MsKS uskutoční VIII. Festival zborového spevu, na ktorom sa predstavia spevácke zbory: Máj Žilina, Cantabile Nové Mesto nad Váhom, Hornosúčan Horná Súča, Dvořák Uherský Brod, Tirnavia Trnava a Apollo Bratislava.

KTO TO KEDY VIDEL?

16. novembra o 16,00 h v sále MsKS SDOS pri MsKS v Novom Meste nad Váhom uskutoční premiéru inscenácie hry Kto to kedy videl?. Divadelnú hru pod režijným vedením PaedDr. Márie Kubovicovej a Štefana Psotného naštudovali členovia DDS Javorinčatá a MDS Javorinka. Zásluhu na tomto projekte majú mladí talentovaní Novomešťania. Autor literárnej predlohy Mgr. Ivan Fiedler s ľahkosťou a vtipom veršovaného textu vykresľuje nutnú potrebu vzdelávania. Charakteristické črty postáv a atmosféru prostredia dotvára scénická hudba z dielne Mgr.art. Martin Fačkovca.

.... A VÍNO SA S POÉZIOU SNÚBI

18. novembra o 18,00 h v Divadielku galéria sa uskutoční repríza v premiére veľmi úspešného literárno - hudobného pásma o víne, ktoré v réžii Daniely Arbetovej naštudovala Poetická scéna Divadielka galéria. Rezervácie na č. tel.: 0905 467 216 a v MsKS.

otava

OD KOLÍSKY PO KOLÍSKU

21. novembra o 18,00 h v  sále MsKS pri príležitosti 25. výročia svojej existencie sa s vlastným programom predstaví FS Otava pri MsKS v Novom Meste nad Váhom.

galeria

KUKULIENKA

23. novembra o 15,00 a 16,30 h sa v DG uskutoční repríza bábkovej rozprávky Kukulienka v naštudovaní Divadielka galéria.

stepka

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO
STANISLAV ŠTEPKA: SLÁVA

25. novembra o 19,00 h v sále MsKS sa uskutoční predpremiéra hry S. Štepku (je i  autorom textov piesní) s názvom Sláva (viac na 3. str. obálky). Trpká cesta k svetskej sláve, smútok komikov, ale aj nevšedný životný príbeh geniálneho amerického herca, komika a režiséra Bustera Keatona, u nás známeho pod menom Frigo. To všetko poslúžilo S. Štepkovi, aby na základe spletitých životných osudov veľkého amerického klauna napísal svoju prvú neradošinskú hru. S. Štepka v hre nechce iba ilustrovať pútavý životný príbeh a cestu za slávou tohto jedinečného filmového tvorcu, ale najmä to iné, neprebádané a vábivé, čo svetská sláva prináša: rozčarovanie, trpkosť, dezilúzie, životné prehry a pády. Avšak všetka tá trpká životná skúsenosť bude v novej inscenácii RND bohato vyvážená humorom, skvelou dobovou hudbou, piesňami, tanečnými a artistickými výstupmi. RND spolu s tvorcami inscenácie sľubujú v novom titule Sláva nevšedný umelecký zážitok.

koncert

VEČERNÝ KONCERT

26. novembra o 18,00 h sa vo výstavnej sieni MsKS uskutoční druhý koncert jesenného abonentného cyklu. Účinkujú: Jela Špitková - husle, Peter Tarkay - klavír, Jozefína Hrkotová – Hladká - sprievodné slovo a prednes nielen vlastnej tvorby. Na koncerte odznejú skladby Z. Fibicha, B. Smetanu, P. Sarasateho, A. Dvořáka  a ďalších.

ZÁJAZD NA OPERU

28. novembra MsKS, oddelenie vážnej hudby usporadúva. zájazd do SND Bratislava na operu R. Straussa: Salome.

poradna

PRÁVNA PORADŇA

MsÚ v Novom Meste nad Váhom v spolupráci s AK JUDr. A. Ručkayovej sídliacej na Ul. Inoveckej 8 pokračuje v projekte Bezplatnej právnej poradne. Najbližší termín stretnutia s advokátom je 27. novembra o 17,00 h v MsKS.

viacúčelová sála

Viacúčelová spoločenská sála

V súvislosti s prenájmom viacúčelovej sály sa obracajte na Ing. Zuzanu Vladovú z MsKS v Novom Meste nad Váhom (na 1. posch. č. dverí 11 alebo telefonicky na čísle 032 771 27 70), ktorá vám poskytne bližšie informácie o cene prenájmu a kapacite spoločenskej sály. viac info