STANISLAV ŠTEPKA RND: LÁS - KA- NIE 2

24. mája o 19,00 h v sále MsKS Radošinské naivné divadlo uvedie druhú správu o človečine. Tragifraška Lás-ka-nie z r. 1992 sa zaraďuje medzi najoriginálnejšie a najúspešnejšie tituly S. Štepku a RND. Veľkú zásluhu na úspechu inscenácie mala o. i. nielen aktuálna téma (pokrivené medziľudské vzťahy v krivom zrkadle tamtoho pokriveného obdobia), ale aj nezameniteľný herecký výkon Kataríny Kolníkovej. Keďže téma hry je mimoriadne aktuálna a živá, RND sa rozhodlo hru po druhý raz inscenovať v inovovanom scénickom pôdoryse a v opäť v hlavnej úlohe s K. Kolníkovou, a to vďaka zachovanému videozáznamu inscenácie. Na javisku sa tak z videa sprítomní na scéne babička ako duch či zádušný komentátor v interpretácii K. Kolníkovej. RND hru v máji uvádza k 10. výročiu jej odchodu (a 95. výročiu narodenia). V novej podobe Lás-ka-nia 2 sa objavia aj nové herecké tváre RND, hru bude opäť režírovať Juraj Nvota.

premeny

ANJELI NIKDY NEPLAČÚ

27. mája o 18,00 h vo výstavnej sieni MsKS v cykle  Návraty  do  Nového  Mesta pokračuje HS Premeny, hudobnoslovným  pásmom  piesní  a ukážok  z  pripravovanej  novely Anjeli  nikdy  neplačú. Texty čítajú:  Eva Berková, Marta Viteková, Oľga  Napokyová.        

kollarovci

KOLLÁROVCI

30. mája o 18,00 h sa v sále MsKS opäť uskutoční vystúpenie známych Kollárovcov. Živá hudba, temperamentný spev a humorné slovo vytvárajú nezabudnuteľnú atmosféru a dobrú náladu. Svojím goralským temperamentom si Kollárovci získavajú priazeň mnohých fanúšikov. Pilierom repertoáru kapely je slovenská ľudová pieseň, ktorá vďaka Kollárovcom dostáva nový šat, príjemný aj pre tých, ktorí tento žáner nejako špeciálne nevyhľadávajú.

PRIPRAVUJEME

MsKS organizuje 7. júna zájazd na operu G. Verdi: Simon Boccanegra v novej budove SND v Bratislave. Bližšie informácie: L. Fandrová, č.tel. 771 2770, kl. 24 alebo fandrova@msks.sk.

MUŽI – RECITÁTORI, NEPREHLIADNITE!

Poetická scéna DG pri MsKS v Novom Meste nad Váhom vyzýva mužov - recitátorov vo veku od 16 do 60 rokov! Ak máte radi poéziu, zábavu a dobrý kolektív, prihláste sa v MsKS u p. Fandrovej, č.tel.: 771 27 70 alebo na e-mail: fandrova@msks.sk.

viacúčelová sála

Viacúčelová spoločenská sála

V súvislosti s prenájmom viacúčelovej sály sa obracajte na Ing. Zuzanu Vladovú z MsKS v Novom Meste nad Váhom (na 1. posch. č. dverí 11 alebo telefonicky na čísle 032 771 27 70), ktorá vám poskytne bližšie informácie o cene prenájmu a kapacite spoločenskej sály. viac info