NEZABUDNUTÍ SUSEDIA (8.9.2023)

SUSEDIA, KTORÍ NEMAJÚ BYŤ ZABUDNUTÍ

„Nezabudnutí susedia“ tu s nami už fyzicky dlhé roky nie sú.

Napriek tomu, prázdne miesto po nich je stále živé.

Asi v každom slovenskom meste bola z mozaiky vzťahov vytrhnutá osobitá časť, ktorú tvorilo židovské obyvateľstvo. So záhubou ich fyzických bytostí odišla zo slovenských miest a obcí aj ich kultúra, pestrosť spoločenských vzťahov a mnoho iného. Nemohli sa narodiť ani ich potomkovia, ktorí by boli pokračovaním. Túto nenávratnú stratu si chceme pripomínať a byť voči nej citliví, pretože jej následky cítime dodnes. 

Počas druhej svetovej vojny bolo vyvezených z územia vtedajšieho slovenského štátu do likvidačných táborov alebo inak zabitých viac ako 70 000 židovských občanov – žien, mužov, detí, starých ľudí. Po Mníchovskej dohode v roku 1938 boli južné časti Slovenska pričlenené k Maďarsku. Z tohto územia bolo vyvezených viac ako 45 000 židovských občanov.

Na pripomienku tejto tragédie v našej histórii vyhlásila Slovenská republika deviaty september za „Deň obetí holokaustu a rasového násilia“.  Viaceré obce a mestá si pripomínajú obete holokaustu v tento deň, niektoré si zvolili dátum, kedy boli z ich územia deportovaní židovskí obyvatelia.                  

Nazdávame  sa, že sila spomienky a odmietnutia zla viac vynikne, keď si tieto udalosti pripomenieme na celom Slovensku spoločne v jeden deň a v rovnakú  hodinu. Preto sme prišli s návrhom spoločného podujatia: „Nezabudnutí susedia“ – spomienky na všetky obete holokaustu deviateho septembra o 10:00 hodine.

Galéria