KONCERT KPH 14.2.2023

Akordeonista a hudobný imporvizátor Rasťo Jurčík (1995), je umelec v popredí modernej Európskej hudobnej scény novej generácie. Cíti sa dobre v širokom rozsahu štýlov od Bacha k moderne, Rasťov originálny cit pre štýl a muzikalitu oslovuje európske publikum už viac ako dekádu. Hudobné vzdelanie začal ako sedemročný. Rasťov obdivuhodný talent mu dopomohol aby sa udomácnil na európskych pódiách už v mladom veku. V roku 2007 vyhral prvú cenu v junior kategórii na medzinárodnej súťaži International Accordion Competition in Pula (Chorvátsko) a v nasledujúcom roku získal titul "Talent Novej Európy" spojený s grantom na kúpu koncertného nástroja od Stredoeurópskej nadácie (CEF). Od uvedenia na európskej scéne sa Rasťo aktívne prezentoval na európskych pódiách ako sólista, hráč v komorných telesách, často sa objavil ako hosť renomovaných umelcov ako napríklad Radomír Melmuka, Peter Michalica alebo Anto Pett. V ostatnom čase sa odprezentoval recitálmi v Bratislave, v Helsinkách a v Barcelone. Za významný medzník sa dá považovať odprezentovanie diela "Sieben Worte" Sofie Gubajduliny, v ktorom účinkoval ako sólista spolu s violončelistkou Kristínou Chalmovskou v spolupráci s komorným orchestrom ZOE pod taktovkou dirigenta Adama Sedlického na festivale "Musica Sacra". Taktiež ako súčasť ansámblu moderného umenia odohral v koncertnej sále L´auditorio v Barcelone koncert kompozícií slávneho katalánskeho skladateľa Roberta Gerharda pod taktovkou dirigenta Ernesta Martinez Izquierda. Laureát medzinárodných a celoslovenských súťaží, Rasťo vyhral ceny na súťažiach Coupe Jeunesse Dunajská Streda, The Ostrava International Accordion competiton (CZ), a pri návrate na medzinárodnú súťaž Accordion Competition in Pula (Chorvátsko) vyhral v senior kategórii tretiu cenu. Rasťo získal magisterské tituly na Sibéliovej Akadémii v Helsinkách (Fínsko) a VŠMU v Bratislave. Ako študent bol vedený profesormi a etablovanými umelcami svetového merítka, ktorí mu pomohli formovať jeho talent a umelecky rásť. Boli to najmä Boris Lenko, Rajmund Kákoni a Milan Osadský. Vo Fínsku to boli Mika Väyrynen a Veli Kujala a v Barcelone Blai Navarro Garcia. Počas vysokoškolských štúdií získal Rasťo opäť titul "Talent Novej Európy" a získal grant na kúpu koncertného nástroja. Taktiež bol podporený Fondom Sibéliovej Akadémie. Ako umelec je Rasťo oddaný súčasnej hudbe a skladateľom 20. a 21. storočia, avšak taktiež má na programe aj transkripcie barokovej hudby. Rasťo premiéroval niekoľko nových skladieb v spolupráci so slovenskými aj zahraničnými skladateľmi. V roku 2020 sformoval duo s americkou violončelistkou Sujari Britt za účelom uvádzania rôznorodej hudby 20. a 21. storočia. Rasťo v súčasnosti pôsobí na VŠMU ako doktorand a asistent u profesora Borisa Lenka, kde sa venuje téme severskej hudby.

Jozef Piták sa začal venovať akordeónu ako 7-ročný. Dvere ku klasickému akordeónu mu otvoril počas štúdia na SZUŠ v Námestove jeho učiteľ Marek Kuka. Po skončení štátnej ZUŠ v Tvrdošíne pokračoval v štúdiu hudby na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici, ktoré úspešne ukončil titulom pod vedením Ihora Vlakha. V štúdiu hry na akordeóne pokračoval na VŠMU v triede Rajmunda Kákoniho, ktoré ukončil tento rok bakalárskym titulom a u ktorého aj pokračuje v magisterskom štúdiu.
Už počas svojich štúdií na ZUŠ aj konzervatóriu sa umiestňoval na popredných miestach na celoslovenských aj medzinárodných súťažiach a festivaloch. (Detský hudobný festival Jána Cikkera v Banskej Bystrici, MAS Poprad, Coupe Junesse, Medzinárodné akordeónové stretnutie v Sanoku, ASPUŠ....) Je držiteľom pamätného listu svätého Gorazda za hru na akordeóne. Toto ocenenie každoročne udeľuje minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky žiakom a študentom za mimoriadne významné úspechy žiakov a študentov. V roku 2018 ako laureát celoslovenskej súťaže slovenských konzervatórií získal účasť na festivale klasickej hudby Viva Musica! Tohto roku získal prvé miesto vo vysokoškolskej kategórii na festivale ASPUŠ (akordeónová súťažná prehliadka akordeónových škôl) v Bratislave, kde bol aj účastníkom Koncertu na počesť Juraja Hatríka.

Galéria