VIANOČNÝ KONCERT KPH 8.12.2022

Dávid Harant pochádza z mesta Čadca. Prvé hudobné vzdelanie získal na ZUŠ Čadca pod vedením Ivony Greňovej. Je absolventom operného spevu na Konzervatóriu v Žiline u Jozefa Gráfa a na VŠMU v Bratislave u Dagmar Podkamenskej-Bezačinskej. Od štúdií na konzervatóriu a vysokej škole sa zúčastnil niekoľkých súťaží. Na Súťaži študentov slovenských konzervatórií v roku 2011 získal 3. miesto v prvej kategórii. V roku 2012 vyhral 1. miesto v prvej kategórii na medzinárodnej Speváckej súťaži Rudolfa Petráka v Žiline. Na jar v roku 2017 sa stal finalistom Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidera Trnavského v Trnave. V novembri toho istého roku vyhral 1. miesto v kategorii Pieseň v absolútnom poradí mužov a žien na “Mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka” v Karlových Varoch. V apríli roku 2018  získal 1. miesto v piesňovej kategórii na Speváckej súťaži Rudolfa Petráka. V opernom štúdiu na Vysokej škole stvárnil niekoľko postáv: Don Ettore (La Canterina-Haydn), pytlák Harašta (Liška Bystrouška - Janáček), Edwin (Čardášová princezná - Kálmán) a ako Maťo v svetovej premiére opery Margita a Besná od Ľuboša Bernátha na libreto Tomáša Surého. Dávid Harant sa špecializuje na interpretáciu barokovej opernej, kantátovej a oratórnej literatúry a európskej piesňovej tvorby od raného romantizmu po 20. storočie. Pravidelne spolupracuje s barokovými súbormi ako Musica Aeterna, Solamente Naturali, Czech ensemble baroque. S piesňovým repertoárom sa predstavil na recitáloch v Karlových Varoch, Ríme, Trenčíne a Bratislave. V októbri 2018 vystúpil na koncerte k 100. výročiu vzniku Československej republiky v Ríme na osobné pozvanie Petra Dvorského. S barokovým telesom Il cuore barocco sa predstavil na koncerte Óda na Händla na festivale Trnavská hudobná jar 2019. K sviatku sv. Cecilie spieval basové sólo v omši Missa Sanctae Cecilie od Jana Dismasa Zelenku s barokovým telesom Musica Aeterna v Piešťanoch, Nitre, Nových Zámkoch a Bratislave. V opernom projekte od Francesca Contiho, Galantina e Pampalugo s Musicou Aeternou, stvárnil postavu Pampaluga pod vedením Petra Zajíčka. V auguste 2019 sa predstavil na benefičnom Opernom gala v Kežmarku, kde bol jedným z hostí sólistu opery SND, Petra Mikuláša. So Solamente Naturali účinkoval v kantátach od J.S.Bacha a Michala Paľka. V decembri 2019 sa  podieľal na televíznom programe Slovensko Advent s názvom Adriana Kučerová a Musica Aeterna, kde zaspieval basové sóla vo vybraných dielach. V rámci projektu Opera Aeterna 3 v roku 2020 stvárnil postavu Penea v opere Dafne od Antonia Caldaru. V tom istom roku účinkoval s repertoárom baroka a klasicizmu na medzinárodnom festivale Musica Sacra v Nitre. V projekte Koncert slovenskej sakrálnej tvorby spieval barytónove sólo v diele Kantata Chrzcielna od Ľuboša Bernátha. V roku 2022 účinkoval ako jeden zo sólistov v rámci cyklu Musica Bratislavensis v Starej Ľubovni a Bratislave. V roku 2022 sa započala jeho koncertná spolupráca so súborom Czech ensemble baroque pod vedením Romana Válka, s ktorým debutoval ako člen ansámblu na Hudebním festivale Znojmo, v scénickom prevedení oratória Návrat Tobiáša od Josepha Haydna. V septembri s týmto súborom spieval Bachove kantáty v Brne. So súborom Ensemble Thesaurus Musicum začal spolupracovať v koncertnom cykle Scherzi Amorosi, v ktorom sa predstavil v Bojniciach, Kežmarku, Starej Ľubovni a Levoči.

Mária Porubčinová je etablovaná operná a koncertná umelkyňa na Slovensku i v zahraničí. Spev vyštudovala na Vysokej škole múzických umení v Bratislave u prof. Z. Livorovej. Už počas štúdia absolvovala majstrovské kurzy u významných osobností (Z. Livorová, M. Hajossyová, N. Kniplová, P. Dvorský). Zúčastnila sa na viacerých medzinárodných súťažiach - Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského v Trnave, Hans Gabor Belvedere Singing Competition vo Viedni, Concorso Iris Adami Coradettiv talianskej Padove, Medzinárodná spevácka súťaž Montserrat Caballév španielskej Zaragoze, Medzinárodná spevácka súťaž Hans Gabor Belvedere vo Viedni, Competizione della opera v Drážďanoch. Javiskový debut sopranistky sa uskutočnil titulnou rolou v Dvořákovej opere Rusalka na scéne Janáčkovej opery v Brne. V Štátnej opere v Banskej Bystrici stvárnila postavu Múdrej ženy v rovnomennej jednoaktovke Carla Orffa, ako aj Pucciniho Sestru Angeliku, s ktorou sa predstavila aj na javisku Opery Slovenského národného divadla, kde následne naštudovala postavu Katreny v Jakubiskovej inscenácii Suchoňovej Krútňavy a nesk ôr Mařenku v Smetanovej Predanej neveste (za ktorú získala Cenu Literárneho fondu a nomináciu na Dosky 2009). Neskôr spolupracovala so Staatstheater Braunschweig v Nemecku. So SND absolvovala zájazd na Cyprus, kde sa predstavila, ako Mimi v Pucciniho Bohéme. Vydala spolu s gitaristom Borisom Bertokom a Hummelovým sláčikovým orchestrom vianočné CD s názvom Tichá noc. Bratislav skému publiku sa predstavila na koncertom pódiu, v projekte „Veľké slovenské hlasy“, po boku Štefana Kocána. Koncertovala v Českej republike, Poľsku, Taliansku, Nemecku, Rakúsku, Holandsku a USA.

Róbert Pechanec študoval hru na klavíri na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v triede prof. Daniela Buranovského. Už počas štúdia na konzervatóriu sa začal venovať spolupráci so spevákmi a v roku 1990 aktívne absolvoval majstrovské kurzy pre spev so sprievodom klavíra pod vedením Brigitte Fassbaenderovej a Wolframa Riegera. V rokoch 2004, 2005 a 2017 získal cenu pre najlepšieho korepetítora na medzinárodnej speváckej súťaži Antonína Dvořáka v Karlových Varoch, v roku 2008 cenu pre najlepšieho korepetítora na medzinárodnej speváckej súťaži Mikuláša Schneidra-Trnavského v Trnave. Často vystupuje ako komorný partner doma i v zahraničí. Pôsobil na Wexfordskom opernom festivale ako korepetítor a šéf naštudovania vo viacerých produkciách. Taktiež v rámci festivalu účinkoval na piesňových recitáloch s poprednými sólistami tohto festivalu (Jekaterina Gubanova, Tatiana Monogarova, Markus Werba, Brandon Jovanovich). Z pravidelných komorných partnerov spomenieme sopranistku Adrianu Kučerovú, s ktorou vystúpil na viacerých koncertoch doma i v zahraničí (Paríž, Monte Carlo, Brusel, Salzburg, Malta, festival Toulouse d’été, v sále Slovenskej filharmónie), tenoristu Pavla Bršlíka, s ktorým úspešne vystúpil na koncertoch v Berlínskej štátnej opere, Štátnej belgickej opere Théâtre Royal de la Monnaie v Bruseli, v Bordeaux, v Štrasburgu a.i. Treba tiežspomenúť basistu Štefana Kocána, s ktorým vystupoval vo Viedni, Paríži, na festivale Pražská jar, v sále Slovenskej filharmónie v Bratislave. Diskografia Róberta Pechanca zahŕňa komornú hudonú spoluprácu s Máriou Fajtovou, Richardom Švedom, Adrianou Kučerovou a Pavlom Bršlíkom.

Umelecké slovo Ulrich Ulmann

Predaj vstupeniek priamo pred koncertom.

Galéria