VIANOČNÝ KONCERT PREMENY 19.12.2022

Premeny pôsobí na hudobnej scéne od roku 2001, Vtedy dvojica Marta Viteková a Milan Hurtík začala spievať známe i menej známe piesne na stretnutiach literárneho klubu v mestskej knižnici. Vznik skupiny ako folkovej formácie možno datovať do roku 2003. Vtedy sa k dvojici pridali Ján Hendrich, Ján Cisár a Vladimír Kunert, neskôr Milan Kyselica a na krátky čas aj violončelistka Eliška Magálová i mladý talent Jakub Kačic, ktorí boli na koncertoch kvalitnou oporou. Domovskou scénou sa stalo MsKS. Prvé koncerty mali skôr charakter sprievodných vystúpení na prezentáciách kníh autorov literárneho klubu či na výtvarných vernisážach, neskôr si vytvorili vlastné programy, ktorými obohatili kultúru v našom meste o vlastný tvorivý i ľudský rozmer. V predvianočnom čase v roku 2003 odohrali členovia skupiny 1. benefičný koncert, výťažok ktorého bol venovaný na záchranu mladého ľudského života, v roku 2004 na pomoc zničeným Tatrám a výťažok z ďalších benefičných koncertov bol venovaný deťom v hmotnej núdzi. Spolu s novomestskými speváčkami – Miriam Klimentovou a Helenou Vrtichovou, Danielom Porubským, členmi MKO a žiakmi SŠ sv. Jozefa položili základy predvianočných koncertov, ktoré pravidelne pripravujú dodnes. Veľkú popularitu mal hudobno-slovný program Ľudia od fontány, ktorý bol organizovaný niekoľko rokov. Prvými hosťami programu tohto typu boli Karol Hlávka – scenárista filmu Fontána pre Zuzanu a Eugen Schreiber - herec novomestského ochotníckeho divadla. V ďalších častiach ako hostia vystúpili moderátorka J. Hargašová-Lajčáková, herečka Z. Moravcová, lekár J. Mitana, cestovateľ P. Ondrejovič, operný spevák M. Pavlovič, modelka I. Bíliková, členovia bábkového divadelného súboru L. Malec a I. Radošinský, neskôr aj pražský šansoniér Dušan Malota alias Gaco Novomesský a rad ďalšich hostí. Jednotlivé časti úspešne moderovala Marta Viteková a PhDr. Eva Berková, ktorá činnosť hudobnej skupiny od začiatku výrazne podporovala. S úspechom sa stretol aj cyklus Návraty do Nového Mesta, v ktorom odzneli príbehy a piesne zo starého Nového Mesta. V úsmevných retropríbehoch, ktoré čítali Oľga Nápokyová, Eva Berková a Marta Viteková, sa ich autor M. Hurtík vrátil v spomienkach do 60. a 70. rokov minulého storočia a ponúkol v nich atmosféru doby, v ktorej mnohí prítomní prežívali detstvo, mladosť, prvé lásky i sklamania.

Predaj vstupeniek priamo pred koncertom.

Galéria