KPH: RODINNÉ STRIEBRO (18.10.2022)

„Rodinné striebro“ je metafora dedičstva, ktorého hodnotu nezmaže ani prach, ani čas. Nepodlieha móde, stráži spomienky a ožíva, keď ho niekto vezme do ruky. Môže v ňom byť obrúsok s ručne vyšitým monogramom po prababičke, puncovaný strieborný servis a môže tam byť aj originál Martina Benku. Tak aj my v klavírnom Rodinnom striebre vyberáme drobnosti – vzácnosti i veľké poklady z odkazu slovenského klavírneho repertoáru. Pretože je dôležité nielen mať kultúrnu históriu, no najmä vedieť o nej. A nielen vedieť o nej, ale aj ju tvorivo zažiť. Až keď kúsky histórie vezmeme do ruky a oživíme ich, dokážeme sa na ne pozerať nielen objektívne, ale aj s umeleckým porozumením a láskou. VŠMU nepredstavuje iba vzdelávaciu inštitúciu, je aj splnením sna niekoľkých umeleckých generácií o národnej inštitúcii. Pohľad na históriu slovenského klavírneho repertoáru je tak zároveň aj prejav úcty k osobnostiam, ktoré si VŠMU vysnívali s predstavami a víziami.

Rodinné striebro v ľudovom tóne sa obracia k ľudovej piesni, témam, hudobným i charakterovým motívom. Venuje sa dielam, ktoré priamo citujú alebo spracovávajú ľudové piesne a rovnako dielam, ktoré využívajú „prvky ľudovosti pretransformované na vyšší umelecký ideál“ (E. Suchoň). Snaha o esenciu „národného znenia“, kedy ľudové inšpirácie išli ruka v ruke s národnými ašpiráciami, je spanilou kapitolou našej hudobnej histórie.

doc. František Pergler, ArtD.

Mgr. art. Xénia Jarová, ArtD.

Galéria