KLEZMER V MsKS (17. - 19. jún 2022)

Galéria

KASCHAUER KLEZMER BAND

Košická kapela, ktorá interpretuje klezmerovú hudbu presiaknutú folkrórnymi hudobnými tradíciami východnej Európy, Balkánu, slovenského a rómskeho folklóru, obohatenú prvkami klasickej i modernej hudby. Umelecký vedúci kalepy: Vlado Sidimák (klarinet) Koncerte je spojený s verejnou prezentáciou druhého dielu knihy Keď hviezdy nesvietili Moderuje: Vera Wisterová