9.10.2018 Večerný koncert

18:00 h výstavná sieň

soprán: Linda Mellenová   klavír: Blanka Juhaňáková

Mestské kultúrne stredisko, Klub priateľov hudby Vás pozýva na prvý  koncert jesenného abonentného cyklu, ktorý sa uskutoční v utorok 9.10.2018 o 18,00 h vo výstavnej sieni MsKS. 

V E Č E R N Ý    K O N C E R T 

Účinkujú : 

Prof. MgA. Blanka Juhaňáková ArtD. – klavír

Linda Mellenová – soprán

Mgr. Ulrich Ulmann – umelecké slovo

P r o g r a m :

1. Georg Friedrich Händel - Ária Cleopatry z 3. dejstva opery Giulio Cesare - Piangerò la sorte mia
2. Mikuláš Schneider Trnavský - výber piesní: 
                                  Kukučka
                                  Spi, duša spi
                                  V našom dvore na javore
                                  Ružičky
3. Antonín Dvořák - výber piesni z cyklu Písně milostní:
                                  V tak mnohém srdci mrtvo jest
                                  Kol domu se teď potácím
                                  Nad krajem vévodí
                                  Zde v lese u potoka
                                  V té sladké moci očí tvých
4. Francesco Cilea - ária Adriany Lecouvreur z rovnomennej opery - Io som l’umile ancella
5. Giuseppe Verdi - ária Amélie z 3. dejstva opery Maškarný bál - Morrò, ma prima in grazia
6. Charles Gounod - Ave Maria

Vstupné: abonentky,  prípadne vstupenky á 6 €       

Tešíme s na  Vašu účasť!

Vybavuje: Igor Kolínek                                                                   

 

PhDr. Eva Grznárová

riaditeľka MsKS

Galéria