7.4.2018 SLAVIMO SLAVNO SLAVENI

literárno-hudobná kompozícia

18:00 h výstavná sieň MsKS

7. apríla o 18,00 h, v predvečer súťažnej časti, sa XXI. Festival A. Jurkovičovej (FAJ) začne literárno – hudobnou kompozíciou k 1155. výročiu príchodu vierozvestov svätých Cyrila a Metoda na naše územie s názvom: Slavimo slavno Slaveni. Účinkovať bude mužská spevácka skupina DANUBIUS  OCTET SINGERS pod vedením dirigenta D. Simandla a umeleckým slovom Jozefa Šimonoviča.