12.6.2019 Moyzesovo kvarteto a hostia

Medzi Seinou a Dunajom

18:00 h výstavná sieň MsKS

koncert v rámci music festivalu Piešťany

Umelecký súbor Lúčnica - Dom umenia Piešťany, Mesto Nové Mesto nad Váhom a MsKS v Novom Meste nad Váhom, Vás pozývajú na mimoriadny koncert Moyzesovvho kvarteta a hostí, ktorý sa uskutoční v stredu 12.6. o 18:00 h v Mestskom kultúrnom stredisku v Novom Meste nad Váhom 

MEDZI SEINOU A DUNAJOM
Katarína Turnerová - harfa
Marián Turner - flauta
Matúš Veľas - hoboj
MOYZESOVO KVARTETO
Jozef Horváth - 1. husle
František Török - 2. husle
Alexander Lakatoš - viola
Ján Slávik - violončelo

vstupné: 6 € / 5 € abonentky Klubu priateľov hudby pri MsKS

foto z koncertu v MsKS v Novom Meste nad Váhom: Viliam Polák

Medzi Seinou a Dunajom

MIMORIADNY KONCERT V RÁMCI 64. MUSIC FESTIVALU PIEŠŤANY SA USKUTOČNÍ V MESTSKOM KULTÚRNOM STREDISKU V NOVOM MESTE NAD VÁHOM MOYZESOVO KVARTETO: Jozef Horváth - 1. husle František Török - 2. husle Alexander Lakatoš - viola Ján Slávik - violončelo HOSTIA: Katarína Turnerová - harfa Marián Turner - flauta Matúš Veľas - hoboj Program: Jacques Ibert (1890 – 1962) Interludium pre flautu, hoboj a harfu Johann Nepomuk Hummel (1778 – 1837) Sláčikové kvarteto C Dur, op. 30, č. 1 Milan Novák (*1927) Suita v starom štýle pre flautu a harfu Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) Kvarteto F Dur pre hoboj, husle, violu a violončelo K.V. 370 Anselme Vinée (1847 – 1921) Villanelle pre husle, hoboj a harfu Joseph Haydn (1732 – 1809) Allegro C Dur pre flautu, husle a violončelo, Hob. IV:1 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio a Rondo c mol pre harfu, flautu, hoboj, violu a violončelo K.V. 617