12.1.2020 JAVORINA, JAVORINA...

16:00 h v sále MsKS

 

JAVORINA, JAVORINA...

12. januára o 16,00 h v sále MsKS sa uskutoční tradičné januárové podujatie Javorina, Javorina... spojené s pripomenutím si 27. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky a 23. výročia slávnosti podjavorinských rodákov.

Vystúpia MKO pri MsKS v Novom Meste a MAROŠ BANGO.

Srdečne vás pozývame.

Galéria