10.12.2018 Nesiem vám novinu

sála MsKS - dopoludnia

pre deti MŠ 

Na 10. deembra v sále MsKS pripravujeme pre deti MŠ v naštudovaní Teátra Neline vianočnú hru s pastiermi, ovečkami, anjelom a čertom na motívy ľudových hier s názvom: 

Nesiem vám novinu...

Vianočná hra s pastiermi, ovečkami, Anjelom a Čertom a na motívy ľudových hier.

Napísala: Nela Dušová
Bábky: Vladimír Kráľ
Scéna: Miroslav Duša
Hudba: Peter Tarkay
Hrá: Nela Dušová


Nesiem vám novinu, počúvajte,
V Betlehemskej doline pozor dajte,
Slyšte ju pylne a neomylne, rozjímajte...

V nebi panuje veselá nálada. Narodil sa Ježiško! Archanjel Gabriel priletí na zem a zobudí pastierov aby im zvestoval radostnú novinu. Glória! Glória in exelsis Deo! Poďte hore pastuškovia, hore vstávajte a do mesta Betlehema sa ponáhľajte.

3 pastieri - Fedor, Stacho a Bača, zoberú dary a poberú sa do Betlehema pokloniť Ježiškovi. Prichádza aj Čert z pekla horúceho, prezrieť si to slávne dieťa. Brúsi si zuby na malého. Ale pri kolíske stojí Anjel a boj s Čertom vyhrá! 3 králi - Baltazár, Melichar a Gašpar prichádzajú do Betlehema a prinášajú dary: zlato, myrhu a kadidlo. Všetci sa radujú a pri tom si spievajú!

Hra je určená malým aj veľkým. Vychádza zo slovenských ľudových tradícií, je popretkávaná ľudovými koledami a folklórom.

Galéria