3.12.2018 SOKOLY

Koncert hudobnej skupiny

19:00 h divadelná sála MsKS

Koncert hudobnej skupiny v divadelnej sále MsKS v Novom Meste nad Váhom

Hudobná skupina SOKOLY bola už u nás na Novomestskom jarmoku a diváci zaplnili námestie !!!

sála MsKS 19:00 h

vstupné: 10 €

predpredaj vstupeniek:

pokladňa MsKS č.t.: 032/2856921

online: www.msks.sk

SOKOLY

Koncert hudobnej skupiny v divadelnej sále MsKS