29.5.2018 Malý veľký muž

Radošinské naivné divadlo a SĽUK

Muzikálový príbeh zo života Milana Rastislava Štefánika

18:00 h v sále MsKS

Radošinské naivné divadlo v spolupráci so Slovenským ľudovým umeleckým kolektívom

uvádza v 55. sezóne 63. titul

Stanislav Štepka Malý veľký muž

Muzikálový príbeh zo života Milana Rastislava Štefánika

alebo ako RND a SĽUK vrátili do života z pamätníka Štefánika

vstupné 21 €, predaj v pokladni MsKS 032 28569 21 alebo online na www.msks.sk

Galéria

Malý veľký muž

Radošinské naivné divadlo v spolupráci so Slovenským ľudovým umeleckým kolektívom uvádza v 55. sezóne 63. titul Stanislav Štepka Malý veľký muž Muzikálový príbeh zo života Milana Rastislava Štefánika Na motívy pôsobivých životných príbehov, ale aj svojej hry Generál (2004) napísal Stanislav Štepka novú verziu javiskovej inscenácie o životnom osude veľkej, ak nie kľúčovej osobnosti novodobej slovenskej histórie Milanovi Rastislavovi Štefánikovi pod názvom Malý veľký muž. Autor v hre sleduje život kľúčovej osobnosti Československa od jeho narodenia v Košariskách koncom 19. storočia až po jeho mýtickú smrť v roku 1919. Predstavíme jeho rodinné a vidiecke prostredie, pobudneme s ním na štúdiách v Prahe, začneme spoznávať jeho vedeckú a hvezdársku prácu v Paríži i na Mont Blancu, jeho dotyky s vedou i so ženami, veľkú Štefánikovu túžbu lietať, objavovať, cestovať, ale hlavne snívať o...