14.1.2018 JAVORINA, JAVORINA...

slávnostný program 

16:00 h v divadelnej sále MsKS

Galéria