Koncerty pri fontáne (júl - august 2018)

koncerty pri fontáne na Námestí slobody 

Galéria