DETSKÝ TÁBOR MsKS

Predstavme si cestovanie v čase a vráťme sa k úplným začiatkom dejín. Do PRAVEKU. Človek v tých časoch považoval svet okolo seba za magické miesto. Príroda, jej neviditeľné sily a umenie vtedy tvorili neodmysliteľnú časť ľudskej podstaty. A predstavujú ju dodnes.
Preto Vás všetkých pozývame na dobrodružnú cestu svetom divadla a jeho odvekej mágie. Ak radi vymýšľate príbehy, hráte kreslíte, píšete, tancujete, vytvárate a vyrábate, ozvučujete a osvetľujete...

Všetci ste vítaní!

Galéria