OTVORENIE MsKS

Obnovenie všetkých akcií a aktivít MsKS v obmedzenom režime!

Na základe rozhodnutia vlády SR a krízového štábu mesta Nové Mesto nad Váhom sa od 8. 6. 2020 obnovuje činnosť MsKS.

Budovy a všetky kultúrno-spoločenské akcie v MsKS a Spoločenskom dome – divadelné predstavenia, koncerty, kino vernisáž, kurzy a kluby budú prebiehať za dodržania opatrení nariadených vládou SR.

Galéria